Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


AMBULANTA

V domu deluje ambulanta v sklopu osnovne zdravstvene dejavnosti ZD Logatec. Zdravnik je v domski ambulanti prisoten tri dni v tednu. Ostale dni je našim stanovalcem na razpolago dežurni zdravnik iz ZD. Samostojni stanovalci pridejo v ambulanto, če potrebujejo zdravnika , slabše pokretne in bolj prizadete obišče zdravnik v njihovi sobi.

Izvajamo tudi specialistične dejavnosti:
v dom dvakrat mesečno prihaja nevropsihiatrinja
občasno za potrebe naših oskrbovancev prihaja fiziatrinja

Sestra v ambulanti poskrbi za redno naročanje zdravil, za naročanje in kontrolne preglede naših oskrbovancev pri različnih zdravnikih – specialistih, za naročanje inkontinenčnih in ortopedskih pripomočkov. Obvešča tudi svojce o morebitnih spremembah zdravstvenega stanja stanovalcev.

V domski ambulanti ima svojega izbranega zdravnika tudi večina stanovalcev varovanih stanovanj. Zanje opravljamo tudi druge storitve zdravstvene nege in patronažo.