Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


DELOVNA TERAPIJA

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posega na vsa področja človekovega življenja in delovanja (skrb zase, delo, prosti čas).

V Domu starejših Logatec se v okviru delovne terapije izvajajo različne aktivnosti s katerimi ohranjamo ali ponovno vzpostavljamo najvišjo možno stopnjo delovanja oz. samostojnosti stanovalcev v vsakdanjem življenju. Obravnavo predpiše zdravnik z napotnico in se najprej izvaja individualno.

Cilji delovnoterapevtske obravnave so:
- ohranjanje samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, ki so za stanovalca pomembne in smiselne,
- povrnitev najvišje možne stopnje samostojnosti stanovalca za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti,
- izbiranje in učenje uporabe pripomočkov za opravljanje dnevnih aktivnosti.

Za doseganje ciljev se poslužujemo različnih pristopov in modelov dela, ki so prilagojeni posamezniku.

Pomemben del delovno terapevtskih aktivnosti je namenjen skupinskim aktivnostim, organiziranju in izvedbi dejavnosti, ki omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa naših stanovalcev. Skrbimo za organizacijo kulturnih in družabnih dogodkov v Domu.