Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


DNEVNO VARSTVO

Novi prostori za dnevno varstvo

Dnevno varstvo je namenjeno osebam starejšim nad 65 let, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe in bivanja v domu, potrebujejo pa strokovno organizirano obliko pomoči nekaj ur dnevno. Nov prostor dnevnega varstva, ki ga odpiramo 3. septembra, se nahaja v tretjem nadstropju doma. Prostor je opremljen kot stanovanje. S tem želimo ustvariti okolje, ki bo imelo pridih domačnosti, povečalo udobje in občutek varnosti. Z manjšo skupino uporabnikov bo po principih metode Montessori za starejše in osebe z demenco delala posebej izobražena zaposlena.

Dnevno varstvo nudimo ob delovnih dneh, od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. Cena storitve je odvisna od tega koliko je oseba še samostojna in od obsega pomoči, ki jo potrebuje. 
Za vključitev potrebujete izpolnjen obrazec Vloga za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo in zdravniško mnenje, ki ne sme biti starejše od enega meseca. Skupaj s socialno delavko se boste pogovorili o vaših željah, potrebah glede dnevnega varstva in sooblikovali načrt vašega dnevnega druženja z nami.

Informacije in prijave uredite v socialni službi doma (Tanja Brožič Volf in Nadja Arhar) vsak delovnik od 7. do 15. ure osebno, po telefonu 01 750 80 86 ali po elektronski pošti info@ds-logatec.si.