Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


FIZIOTERAPIJA

Naloga fizioterapije v domu je vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljšanje telesnega stanja stanovalcev. Poudarek je predvsem na rehabilitaciji po boleznih in poškodbah. Pri starejših želimo doseči čim večjo samostojnost v vsakodnevnih aktivnostih.

Fizioterapevtka izvaja storitve po naročilu lečečega zdravnika ali specialista – fiziatra, ki prihaja v dom na dva meseca. Aktivnosti potekajo v prostorih za fizioterapijo in na oddelkih.

Delo poteka individualno ali v skupinah in vključuje različne metode dela, glede na potrebe stanovalca:
- kinezioterapijo;
- nevrofizioterapijo;
- respiratorno fizioterapijo;
- fizikalno terapijo.