Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


Oznacevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, v obratih javne prehrane