Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


OSKRBA

Oskrba obravnava stanovalca v celoti. Celovita oskrba stanovalcev zajema:

Osnovno oskrbo, ki zagotavlja stanovalcem bivanje v ogrevanih,opremljenih in vzdrževanih sobah, zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov, ter prostorov za programe, pranje, likanje in šivanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov objekta in okolice ter druge storitve. Del osnovne oskrbe je tudi priprava in serviranje celodnevne in zdravstvenemu stanju primerne prehrane in napitkov.
Dodatno oskrbo, ki jo opredeljujemo z dodatnimi storitvami. Dodatno oskrbo opredeljujemo z tremi oz. štirimi kategorijami oskrbe.

Storitve oskrbe izvajamo na osnovi predpisov s področja socialnega varstva.

Stanovalce razvrščamo v štiri tipe oskrbe z možnostjo standardnih storitev, nadstandardnih storitev in dodatnih storitev.

STANDARDNE STORITVE, ki se izvajajo na način in v obsegu, ki je določen s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev in predpisi o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvenih storitev. Vrste standardne storitve:

a) oskrba I
V to oskrbo sodijo stanovalci, ki so starejši od 65 let in ne potrebujejo neposredne osebne pomoči in so samostojni pri opravljanju vseh življenskih funkcij. Hranijo se v jedilnici doma. Samostojno skrbijo za osebno higieno in higieno bivalnih prostorov.

b) oskrba II
V to kategorijo sodijo stanovalci z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom, kar pomeni, da potrebujejo le občasno pomoč pri opravljanju večine življenskih funkcij v manjšem obsegu neposredne pomoči.

c) oskrbo III /A
V kategorijo III sodijo stanovalci z zahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki čez dan potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč drugih oseb, pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij ali

d) oskrba III/B
v to kategorijo razvrščamo najtežje prizadete stanovalce, ki potrebujejo stalno (24 ur) neposredno osebno pomoč drugih oseb pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij. Stanovalcem v tej kategoriji oskrbe se zagotavlja 24 urno spremljanje in izvajanja nege in oskrbe.

Nadstandardne storitve
- bivanje v enoposteljni sobi brez lastne kopalnice
- balkon ali terasa
- dodatna oprema v sobi
Dodatne storitve, ki niso predmet standardnih storitev lahko izvajamo, če jih uporabnik želi in se zanje prostovoljno odloči.