Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


Viri informacij

KATALOG
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Zavodu Dom starejših Logatec, zakonodaji, ki ureja področje socialnega varstva in zdravstva, pristojnostih in nalogah zavoda, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.