Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstveno negovalna enota izvaja zdravstveno nego in rehabilitacijo za vse oskrbovance.
Zdravstveno nego izvaja za to usposobljen zdravstveni kader, ki se trudi čim bolj celostno obravnavati oskrbovanca, da bi le ta čim bolje uresničil svoj psihični, fizični in socialni potencial v okolju v katerem živi.
Zdravstvena nega omogoča sistematično spoznavanje in ugotavljanje ter reševanje problemov v okviru kompetenc zdravstvenih delavcev in ob upoštevanju naslednjih načel zdravstvene nege:
- usmerjenost k stanovalcu
- upoštevanje stanovalca
- celovita oskrba

Dom deluje po sodobnih metodah z upoštevanjem novih spoznanj s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege, ki temelji na vzpodbujanju in ohranjevanju čim večje samostojnosti stanovalcev, ter krepitvi zdravja.

Zdravstveno nego izvajamo skladno z merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege in sicer v domovih lahko zagotovimo štiri tipe zdravstvene nege.